- ship hàng thu chi phí tận chỗ (COD) toàn nước thông qua dịch vụ gửi phát nhanh khô. - giao hàng siêu tốc nội thành của thành phố TP.Hồ Chí Minh với TP. hà Nội trong khoảng 90 phút sau thời điểm chứng thực đơn hàng.- Giao hàng gồm tính phí- Thời gian giao hàng nội thành: Từ 8h30 cho 18h (Sau 18h vui vẻ mua hàng trước)