• Hãng sản xuất (Manufacture): Samsung• Độ bự màn hình (inch): 8 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ (RAM): 3GB• Dung lượng lưu trữ : 64GB

Bạn đang xem: Samsung galaxy tab s2

*

Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T710) (Quad-core 1.9 GHz và quad-core 1.3 GHz, 3GB RAM, 64GB Flash Driver, 8.0 inch, Android OS v5.0.2) WiFi Model Black
• Hãng cung ứng (Manufacture): Samsung• Độ phệ màn hình hiển thị (inch): 9.7 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ (RAM): 3GB• Dung lượng tàng trữ : 32GB
*

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T810) (Quad-Chip Core 1.9 GHz & Quad-Vi xử lý Core 1.3 GHz, 3GB RAM, 32GB Flash Driver, 9.7 inch, Android OS v5.0.2) WiFi Model White
• Hãng chế tạo (Manufacture): Samsung• Độ phệ màn hình hiển thị (inch): 8 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ lưu trữ (RAM): 3GB• Dung lượng tàng trữ : 32GB
*

Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T710) (Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz, 3GB RAM, 32GB Flash Driver, 8.0 inch, Android OS v5.0.2) WiFi Model White
• Hãng sản xuất (Manufacture): Samsung• Độ phệ màn hình hiển thị (inch): 9.7 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ lưu trữ (RAM): 3GB• Dung lượng lưu trữ : 64GB
*

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T810) (Quad-Chip Core 1.9 GHz và Quad-Vi xử lý Core 1.3 GHz, 3GB RAM, 64GB Flash Driver, 9.7 inch, Android OS v5.0.2) WiFi Model White
• Hãng tiếp tế (Manufacture): Samsung• Độ Khủng màn hình hiển thị (inch): 9.7 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ (RAM): 3GB• Dung lượng lưu trữ : 32GB
*

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T810) (Quad-bộ vi xử lý Core 1.9 GHz và Quad-Vi xử lý Core 1.3 GHz, 3GB RAM, 32GB Flash Driver, 9.7 inch, Android OS v5.0.2) WiFi Model Black
• Hãng phân phối (Manufacture): Samsung• Độ to screen (inch): 9.7 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ lưu trữ (RAM): 3GB• Dung lượng lưu trữ : 64GB
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T810) (Quad-Chip Core 1.9 GHz và Quad-Core 1.3 GHz, 3GB RAM, 64GB Flash Driver, 9.7 inch, Android OS v5.0.2) WiFi Model Black
• Hãng tiếp tế (Manufacture): Samsung• Độ Khủng màn hình hiển thị (inch): 9.7 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ lưu trữ (RAM): 3GB• Dung lượng tàng trữ : 32GB
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815) (Quad-Core 1.9 GHz và Quad-Vi xử lý Core 1.3 GHz, 3GB RAM, 32GB Flash Driver, 9.7 inch, Android OS v5.0.2) WiFi, 4G LTE Model Black

Xem thêm: Nhân Vật Mạnh Nhất Diablo 2, Và Cách Chơi Diablo 2 Cho Người Mới Chơi

• Hãng cung cấp (Manufacture): Samsung• Độ mập screen (inch): 9.7 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ (RAM): 3GB• Dung lượng tàng trữ : 64GB
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815) (Quad-bộ vi xử lý Core 1.9 GHz & Quad-Chip Core 1.3 GHz, 3GB RAM, 64GB Flash Driver, 9.7 inch, Android OS v5.0.2) WiFi, 4G LTE Model Black
• Hãng cấp dưỡng (Manufacture): Samsung• Độ lớn màn hình hiển thị (inch): 9.7 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ lưu trữ (RAM): 3GB• Dung lượng tàng trữ : 32GB
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815) (Quad-Vi xử lý Core 1.9 GHz & Quad-Core 1.3 GHz, 3GB RAM, 32GB Flash Driver, 9.7 inch, Android OS v5.0.2) WiFi, 4G LTE Model White
• Hãng cấp dưỡng (Manufacture): Samsung• Độ béo màn hình (inch): 9.7 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ (RAM): 3GB• Dung lượng tàng trữ : 64GB
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T815) (Quad-bộ vi xử lý Core 1.9 GHz & Quad-Core 1.3 GHz, 3GB RAM, 64GB Flash Driver, 9.7 inch, Android OS v5.0.2) WiFi, 4G LTE Model White
• Hãng cung cấp (Manufacture): Samsung• Độ bự màn hình hiển thị (inch): 8 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ (RAM): 3GB• Dung lượng tàng trữ : 64GB
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T710) (Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz, 3GB RAM, 64GB Flash Driver, 8.0 inch, Android OS v5.0.2) WiFi Model White
• Hãng phân phối (Manufacture): Samsung• Độ mập màn hình hiển thị (inch): 8 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ lưu trữ (RAM): 3GB• Dung lượng lưu trữ : 32GB
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T710) (Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz, 3GB RAM, 32GB Flash Driver, 8.0 inch, Android OS v5.0.2) WiFi Model Black
• Hãng cấp dưỡng (Manufacture): Samsung• Độ bự màn hình (inch): 8 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ lưu trữ (RAM): 3GB• Dung lượng lưu trữ : 32GB
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T715) (Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz, 3GB RAM, 32GB Flash Driver, 8.0 inch, Android OS v5.0.2) WiFi, 4G LTE Model Black
• Hãng tiếp tế (Manufacture): Samsung• Độ mập screen (inch): 8 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ lưu trữ (RAM): 3GB• Dung lượng lưu trữ : 64GB
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T715) (Quad-Chip Core 1.9GHz và Quad-Vi xử lý Core 1.3GHz, 3GB RAM, 64GB Flash Driver, 8.0 inch, Android OS v5.0.2) WiFi, 4G LTE Model Black
• Hãng cung ứng (Manufacture): Samsung• Độ to màn hình (inch): 8 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ lưu trữ (RAM): 3GB• Dung lượng tàng trữ : 32GB
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T715) (Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz, 3GB RAM, 32GB Flash Driver, 8.0 inch, Android OS v5.0.2) WiFi, 4G LTE Model White
• Hãng thêm vào (Manufacture): Samsung• Độ phệ màn hình hiển thị (inch): 8 inch• Tốc độ (CPU Speed): 1.90GHz• Dung lượng bộ nhớ (RAM): 3GB• Dung lượng lưu trữ : 64GB
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T715) (Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz, 3GB RAM, 64GB Flash Driver, 8.0 inch, Android OS v5.0.2) WiFi, 4G LTE Model White
• Hãng sản xuất: Samsung• Loại linh kiện: Miếng dán bảo vệ• Xuất xứ: Đang đợi cập nhật