Tên sản phẩm: iPhone 4SKích thước: 115.2 x 58.6 x 9.3 mmMàn hình: 3.5′ IPS LCDHệ điều hành: iOS 5, nâng cấp đến iOS 9.3.5CPU xử lý: Apple A5 (45 nm)Sở lưu giữ trong: 8GB hoặc 16 GB, 512MB RAMCamera: 8MP, LED flash, panorama, HDRHỗ trợ: 3G, WifiBH 6 mon, Giao hàng toàn quốc
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":495000,"display_regular_price":570000,"image":"title":"iPhone 4S 8GB","caption":"","url":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","alt":"iPhone 4S 8GB","src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","srcset":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg 500w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-400x400.jpg 400w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-280x280.jpg 280w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-150x150.jpg 150w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-300x300.jpg 300w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":8833,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"570,000₫ 495,000₫","sku":"iphone-4s-16gb-den","variation_description":"","variation_id":12143,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","attribute_pa_bo-nho":"16gb","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":495000,"display_regular_price":570000,"image":"title":"iPhone 4S 8GB","caption":"","url":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","alt":"iPhone 4S 8GB","src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","srcset":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg 500w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-400x400.jpg 400w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-280x280.jpg 280w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-150x150.jpg 150w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-300x300.jpg 300w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":8833,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"570,000₫ 495,000₫","sku":"iphone-4s-16gb-trang","variation_description":"","variation_id":12142,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"den","attribute_pa_bo-nho":"8gb","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":450000,"display_regular_price":520000,"image":"title":"iPhone 4S 8GB","caption":"","url":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","alt":"iPhone 4S 8GB","src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","srcset":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg 500w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-400x400.jpg 400w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-280x280.jpg 280w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-150x150.jpg 150w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-300x300.jpg 300w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":8833,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"520,000₫ 450,000₫","sku":"iphone-4s-8gb-den","variation_description":"","variation_id":10588,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"trang","attribute_pa_bo-nho":"8gb","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":450000,"display_regular_price":520000,"image":"title":"iPhone 4S 8GB","caption":"","url":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","alt":"iPhone 4S 8GB","src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","srcset":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg 500w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-400x400.jpg 400w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-280x280.jpg 280w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-150x150.jpg 150w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-300x300.jpg 300w, https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tanphongvan.vn/wp-content/uploads/2019/07/dien-thoai-iphone-4s-8gb-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":8833,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5đôi mươi,000₫ 450,000₫","sku":"iphone-4s-8gb-trang","variation_description":"","variation_id":10589,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
MÀU SẮCChọn một tùy chọnĐenTrắng
BỘ NHỚChọn một tùy chọn16GB8GBXóa