Quá trình tạo một tài liệu PDF nhiều trang với một số hình ảnh khá đơn giản. Đây là cách bạn có thể làm điều đó.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hợp nhất hình ảnh vào PDF để chia sẻ dễ dàng

Tạo PDF từ một bộ sưu tập hình ảnh là một cách tuyệt vời để chia sẻ chúng.Ngoài ra, những người quét ghi chú thường sắp xếp các hình ảnh theo thứ tự hợp lý trong một tài liệu PDF.Bạn có thể sử dụng một số ứng dụng để chuyển đổi hình ảnh thành PDF, bao gồm Microsoft Office và CamScanner.

Bằng cách chuyển đổi hình ảnh theo cách này, chất lượng được duy trì và kích thước tài liệu được chuyển đổi nhỏ hơn.Ngoài ra, bằng cách này, bạn có thể dễ dàng chia sẻ nó qua Gmail và các cách khác, nơi có giới hạn về kích thước để chuyển file.