Một giải pháp để đảm bảo sự riêng tư cho dữ liệu là mã hóa toàn bộ ổ đĩa. Một giải pháp đơn giản khác là đặt pass cho ổ cứng. Firmware là phần mềm chạy trên thiết bị và ổ đĩa cũng có firmware. Nó độc lập với hệ điều hành và có thể thực thi các quy tắc riêng của mình.

Bạn đang xem: Cách khóa ổ đĩa trong win 10

Điều đó có nghĩa là không ai có thể đọc và ghi vào ổ đĩa này nếu không nhập mật khẩu. Bản thân ổ đĩa sẽ từ chối tất cả quyền truy cập và không thể bị “đánh lừa” bởi một hệ điều hành khác. Ngay cả khi ổ đĩa được gỡ ra và chuyển sang máy tính khác, việc truy cập cũng sẽ bị từ chối.

Cách khóa ổ đĩa Windows 10 với Bitlocker

Đặt mật khẩu cho ổ cứng win 10 để đảm bảo an toàn cho file dữ liệu của bạn là một cách thiết thực và cần thiết nhất, phòng chống dữ liệu bị mất hay đọc file dữ liệu trên ổ đĩa này.

Bước 1: Mở This PC, nhấp chuột phải vào ổ cứng bạn muốn đặt mật khẩu cho ổ đĩa win 10 và chọn Turn on BitLocker trong menu thả xuống.

*

Bước 2: Trong cửa sổ BitLocker Drive Encryption, tích chọn vào ô Use a password to unlock the drive, nhập mật khẩu vào hai ô Enter your password và Reenter your password, sau đó nhấn Next.

*

Bước 3: Chọn cách sao lưu mật khẩu:

*

Save to your Microsoft account: Lưu vào tài khoản Microsoft.Save to a file: Lưu vào file trên máy tính.Print the recovery key: In ra giấy.

Ví dụ bạn chọn Save to a file, chọn vị trí lưu file rồi Save, nhấn tiếp Yes để xác nhận lưu mật khẩu khóa trên máy tính của bạn.

Xem thêm: Mẫu Mô Tả Công Việc Giám Đốc Nhân Sự Cụ Thể Nhất, Giám Đốc Nhân Sự Apply Job

*

Sao lưu mật khẩu ổ cứng bằng cách lưu vào file trên máy tính

Bước 4: Ấn Next để tiếp tục.

*

Ấn Next để tiếp tục

Bước 5: Lựa chọn cách mã hóa đối với những tập tin đã có trên ổ đĩa:

Encrypt used disk space only (faster and best for new PCs and drives):Chỉ mã hóa dung lượng ổ đĩa đã sử dụng (nhanh hơn và khuyên dùng cho PC, ổ đĩa mới sử dụng).Encrypt entire drive (slower but best for PCs and drives already in use): Mã hóa toàn bộ ổ đĩa (chậm hơn, nhưng phù hợp với PC và ổ đĩa đã sử dụng lâu).Lựa chọn cách mã hóa đối với những tập tin đã có trên ổ đĩa

*

Ấn Next sau khi có lựa chọn phù hợp.

Bước 6: Nhấn Start encrypting để bắt đầu quá trình mã hóa ổ cứng.

*

Thay đổi này sẽ có hiệu lực sau khi bạn khởi động lại máy tính của mình.

Cách khóa ổ đĩa trong win 10 như vầy khá dễ dàng thực hiện và làm theo đúng không nào, chỉ với vài bươc đơn giản như vậy thôi là bạn có thể hoàn toàn đảm bảo được ổ đĩa của mình sẽ không bị đánh cắp dữ liệu quan trọng trên thiết bị.

Cách khóa ổ đĩa Windows 7 không dùng phần mềm

Đối với win 7 thì bạn không cần nhất thiết phải sử dụng phần mềm khóa ổ cứng để đảm bảo mà có thể thực hiện ngay trên máy tính một cách dễ dàng 

Bước 1: Phải chuột vào ổ đĩa cần đặt password, click chọn Turn on Bitlocker

*
Bước 2: Tại đây bạn tích vào mục Use password to unlock the drive, sau đó nhập mật khẩu vào 2 ô bên dưới (nhập mật khẩu 2 ô giống nhau và mật khẩu phải đảm bào độ dài tối thiểu là 8 ký tự trong đó có cả chữ số, chữ cái và các ký tự đặc biệt). Sau đó click Next

*

Bước 3: Tới đây công cụ sẽ cho bạn lưu file mật khẩu lại đề phòng trường hợp quên mật khẩu. Bạn có thể sử dụng các gợi ý mà công cụ đưa ra, sau đó click Next để tiếp tục.

*

Bước 4: Click Start Encrypting để bắt đầu mã hóa

*

Sau khi kết thúc, bạn khởi động lại máy tính lập tức ổ đĩa của bạn sẽ bị khóa lại, mỗi khi truy cập bạn cần phải có mật khẩu mới có thể mở được.