... có ghost nlỗi Hiren 80 vào mà bắt đầu làm cho tệp tin ghost để chạy đến nhiều máy. Khi để vào thiết bị không giống bởi ghost này nhờ bao gồm Syspsprep.inf với cấu hình chạy minithiết lập sẳn nó sẽ tạo lập XPhường theo cấu hình ... bằng Ghost sẽ không sở hữu được nhiều công tác khác biệt trong trang bị bắt đầu. Trần Phúc Hậu Ghost Win XP.. trên các cấu hình Trước trên đây tương đối thọ, có bài báo bàn về ghost XPhường cho nhiều trang bị tất cả cấu ... XP. rồi sau thời điểm chấm dứt, mới nhằm đĩa CD gồm Ghost như Hiren bootCD 80 gồm ghost nhằm sao lưu lại ổ C. Cách làm thiệt đáng ra file ghost để cho những sản phẩm gồm cấu hình không giống nhau : Do gồm 3 điểm không đúng tương đối...

Bạn đang xem:

*

*

*

Bản Ghost Windows 7 64bit Ultimate 64 bit Allmain Actived 2011 (Bản Ghost Windows 7 64bit dìm hầu như cấu hình)


*

Xem thêm: Màn Hình Iphone 8 Plus Bao Nhiêu Inch ? Màn Hình Iphone 8 Plus Bao Nhiêu Inch

Bản Ghost Windows 7 Enterprise All main No soft v4.0 (Bản Ghost Windows 7 sạch sẽ auto nhận phần lớn cấu hình)


*

... Controller""ImagePath"=hex(2):53,00 ,79 ,00 ,73 ,00 ,74 ,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00 ,74 ,00,61,00 ,70 ,00,69,00,2e,0 ,73 ,00 ,79 ,00 ,73 ,00,00,00 ;Add driver ... Extender""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000004"Type"=dword:00000001"ImagePath"=hex(2):53,00 ,79 ,00 ,73 ,00 ,74 ,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00 ,74 ,00,65,00,6c,00,69,0,64,00,65,00,2e,00 ,73 ,00 ,79 ,00 ,73 ,00,00,00 ... Extender""Start"=dword:00000000"Tag"=dword:00000003"Type"=dword:00000001"ImagePath"=hex(2):53,00 ,79 ,00 ,73 ,00 ,74 ,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00 ,70 ,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,0,2e,00 ,73 ,00 ,79 ,00 ,73 ,00,00,00 Bước...
5 1,571 15

Hướng dẫn làm Ghost đa cấu hình từ nhấn Driver bằng Syspacker 2.1


Danh mục: Tin học văn phòng