+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà lại trên kia đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định

+) Sắp xếp những điểm xi theo thiết bị tự tăng đột biến cùng lập bảng biến chuyển thiên

+) Dựa vào bảng biến chuyển thiên nhằm kết luận khoảng đồng thay đổi và nghịch thay đổi của hàm số trên tập xác định của nó. (trường hợp y’ > 0 thì hàm số đồng biến chuyển, nếu y’ 0 forall xin D.)

Bảng thay đổi thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở nên trên các khoảng khẳng định của chính nó là: (left( -infty ; 1 ight)) và (left( 1;+infty ight).)

Chú ý: Cách tính giới hạn nhằm điền vào BBT: (mathop lim limits_x o pm infty dfrac3x + 11 - x = - 3,) (mathop lyên ổn limits_x o lớn 1^ + dfrac3x + 11 - x = - infty ,) (mathop lyên ổn limits_x lớn 1^ - dfrac3x + 11 - x = + infty )

LG b

b) (y=dfracx^2-2x1-x) ;

Lời giải đưa ra tiết:

(y=dfracx^2-2x1-x.)

Tập xác định: (D=Rackslash left 1 ight.)

Có: (y"=dfracleft( 2x-2 ight)left( 1-x ight)+x^2-2xleft( 1-x ight)^2) (=dfrac-x^2+2x-2left( 1-x ight)^2) (=dfrac-left( x^2-2x+2 ight)left( 1-x ight)^2) (=dfrac-left( x^2-2x+1 ight)-1left( 1-x ight)^2) (=dfrac-left( x-1 ight)^2-1left( 1-x ight)^2) (=-1-dfrac1left( 1-x ight)^2

LG c

c) (y=sqrtx^2-x-20) ;

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=sqrtx^2-x-20)

Có (x^2-x-20ge 0Leftrightarrow left( x+4 ight)left( x-5 ight)ge 0) (Leftrightarrow left< eginalign và xle -4 \ và xge 5 \ endalign ight..)

Tập xác định: (D=left( -infty ;-4 ight>cup left< 5;+infty ight).)

Có (y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x-20) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12 otin D)

Bảng đổi thay thiên:

*

Vậy hàm số nghịch biến bên trên khoảng chừng (left( -infty ;-4 ight)) với đồng đổi thay bên trên khoảng tầm (left( 5;+infty ight).)

Chụ ý: Cách tính số lượng giới hạn để điền vào BBT:

(eginalign & undersetx o lớn -infty mathoplyên ổn ,sqrtx^2-x-20=+infty ; undersetx o +infty mathoplyên ổn ,sqrtx^2-x-20=+infty \ & undersetx o 4^-mathoplyên ,sqrtx^2-x-20=0; undersetx o 5^+mathopllặng ,sqrtx^2-x-20=0. \ endalign)

LG d

d) (y=dfrac2xx^2-9).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y=dfrac2xx^2-9.)

Có (x^2-9 e 0Leftrightarrow x e pm 3.)

Tập xác định: (D=Rackslash left pm 3 ight.)

Có: (y"=dfrac2left( x^2-9 ight)-2x.2xleft( x^2-9 ight)^2) (=dfrac-2x^2-18left( x^2-9 ight)^2) (=dfrac-2left( x^2+9 ight)left( x^2-9 ight)^2Mẹo Tìm đáp án nhanh hao tốt nhất Search google: "tự khóa + tanphongvan.vn"Ví dụ: "Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12 tanphongvan.vn"