Bạn đang ở đây

Trang chủ » no kia 1280 mat den man hinh va phim » no kia 1280 mat den man hinh va phim

Bạn đang xem: Nokia 1280 mất đèn màn hình và bàn phím

thay tất cả cuộn tụ dây tất cả.vẫn không có đèn nhưng khi lấy banh kẹp chân thứ 3 và thứ 4 của màn hình thì có đèn nhưng khi câu 2 chân 3va 4 thì máy tự bật nguồn.nếu như vậy thì chân thứ 4 là chân mas phải không......ai có thẻ giúp mình tiếp khong làm đến đây không biết làm sao nữa..cảm ơn trước nhé


mình ơi câu đi nè 

*
" />

tham khao them


Xem thêm: (2021) So Sánh Iphone 11 Pro Max Và Iphone 12, &Ndash Mobileworld

Câu tắt Nokia 100 không nhận sim

*
Câu tắt mạch đèn 1200-1208-1209
*
Câu tắt Nokia 1202 không nhận sim
*
Câu tắt Nokia 1202 không nhận sim
*
Câu tắt Nokia 1280 đường mic
*
Câu tắt đèn màn hình Nokia 1280
*
Câu tắt đường đèn màn hình 1280
*
Câu tắt đường đèn màn hình 1280
*
Câu tắt đường đèn màn hình 1280
*
Câu tắt đường sóng 1280
*
Câu tắt đường mic 1280
*
Câu tắt đường đèn màn hình và đèn phím 1280
*
Câu tắt đường sạc 1280
*
Câu tắt đường mic 1280-1616
*
Câu tắt công suất 1280
*
Câu tắt đường mic 3600s
*
Câu tắt đường mic 3720c
*
Câu tắt đường cảm ứng Asha 311
*
Câu tắt đường camera Asha 311
*
Câu tắt đường chân pin Asha 311
*
Câu tắt phím nguồn Asha 311
*
Câu tắt đường sóng Asha 311
*
Câu tắt đường sạc USB Asha 311
*
Câu tắt đường chuông Asha 311
*
Câu tắt đường mic Asha 311
*
Asha 311 đường đèn màn hình
*
Câu tắt đường đèn màn hình C1-01 và C102
*
Câu tắt đường đèn màn hình C1-01
*
Câu tắt đường đèn màn hình và phím C1-01
*
Câu tắt đường đèn màn hình và phím C1-01
*
Câu tắt đường đèn màn hình và phím C1-01
*
Câu tắt đường đèn màn hình và phím C1-01
*
Câu tắt đường loa và rung C1-01
*
Câu tắt đường mic C1-01 và C2-00
*
Câu tắt đèn màn hình C1-01
*
Câu tắt mạch sạc Nokia C1-01
*
Câu tắt đèn màn hình C2-00
*
Câu tắt đèn màn hình C2-00
*
Câu tắt đèn màn hình và phím Nokia C2-00
*
Câu tắt đèn màn hình và phím Nokia C2-00
*
*


Select title for publish: * no kia 1280 mat den man hinh va phim1280 mat den1280 mat den man hinhn220 mat den mang hinh1280 mat nguon khong nhuc nhichc2-00 mat den man hinh va ban phimso do song 27301280 mat den man hinh va phim1280 mat den man hinh va demay 1280 mat mang hinhso do cau tat chidu sang nokia1280dien thoai nokia 1289 gia rr1280mat songcau den 1280nokia 2323 mat dennokia 2700mat nguonman hinh 1280 lam hinh trai timdien thoa1280 mat den1280 hu den man hinhnokia 1110i mat dendien thoai 1280 mat denmay 1280 mat den mang hinhmàn hình 1280 không có đèn1280 mat den. man hinh1280 dien thoai khong sang man hinh la bi saodt 1280 mat dennắp pin nokia 1208nắp pin nokia 1280 đenno kia 1202no kia 12021280 cau mangia no kiaden man hinh 1280dt 1280 mat den ban phimnokia1661 mat denxin so do cau man hinh cho 1280máy nokia tụ dung khong sáng màn hìnhnokia1280 mat den man hinh va phimmay 1200 mat den man hinhmat hinhgiúp mình thay vỏ dt nokia 105c2-00 mat dennh va ban phim1280 den man hinh1280 mat man hinhc2-00 mat den man hinh1280mat dencau den man hinh 12801280 mat den ban phimnokia 1280 mat den man hinhcau mang hinh 12801280 mat den man hinh va ban phim1200 mat dennokia 2700 mat den man hinhxin giup 1280 tau mat den man hinhman hinh 1280may 1280 mat den ban phimso do main 1280 nokia1280 mât đenmay 1280 mat hien thi2730 mat dengiamanhinhinno9dienthoai no ki a2323 mat den man hinh va ban phimnokia man hinh to ban phim2730 loa recau tat chan sim nokia 1200nokia 1280 mat den mat hien thinokia 1280 mat den